Vad innebär reglerna?

Regelverket, med utgångspunkt i elsäkerhetslagen, elsäkerhetsförordningen och Elsäkerhetsverkets föreskrifter, bygger på att det är företagen som utför elinstallationer som är ansvariga för utförandet.

Reglerna innebär i korthet att:

  • alla företag som arbetar med el ska ha ett egenkontrollprogram som ser till att arbetet utförs på rätt sätt och av personer med rätt kompetens. Arbetet ska alltid utföras i enlighet med företagets egenkontrollprogram.
  • alla elinstallationsföretag ska ha minst en elinstallatör för regelefterlevnad, det vill säga en auktoriserad elinstallatör som är företagets stöd i arbetet med att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med elsäkerhetslagen och tillhörande föreskrifter.
  • de företag som utför elinstallationsarbete på annans anläggning måste registrera sin verksamhet hos Elsäkerhetsverket.
  • elinstallationsarbete bara får utföras av:
    - personer med auktorisation som elinstallatör eller
    - personer som ingår i ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram.

Det är Elsäkerhetsverket som beslutar om auktorisation för elinstallatörer efter ansökan.

Företag som enbart utför elinstallationsarbeten på sin egen anläggning behöver inte göra en anmälan till Elsäkerhetsverket. De måste däremot ha minst en auktoriserad elinstallatör och ett egenkontrollprogram. Lagen ger Elsäkerhetsverket bättre möjlighet att utföra tillsyn och på så sätt kontrollera att reglerna efterlevs. 

Även privatpersoner och konsumenter påverkas av reglerna i sin roll som beställare eller köpare av elinstallationstjänster. Via e-tjänsten "Kolla elföretaget" kan de enkelt kontrollera att företaget som de planerar att anlita finns i Elsäkerhetsverkets företagsregister.

Senast granskad: 2021-02-09