En kvinna värmer händerna mot ett element.

Installation av elektriska element

Att installera och byte av fast anslutna elektriska element är elinstallationsarbete som ska utföras av registrerade elföretag. Du får alltså inte utföra arbetet på egen hand.

För såväl fast installerade som stickproppsanslutna element, se till att det finns fritt utrymme runt elementen för att minska risken för brand. Ställ inte möbler direkt emot ett element, och låt inte gardiner eller andra textilier hänga mot det. Följ i övrigt tillverkarens anvisningar för hur elementet ska användas.

Senast granskad: 2022-11-23