Skärm med resultat från en mätning av EMC.

Ny checklista för EMC

Svensk Elstandard (SEK) har tagit fram en checklista för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Att upptäcka störningar hos elprodukter och elinstallationer i efterhand kan bli en dyr och komplicerad historia. Både privat- och yrkespersoner vinner på att tänka EMC i ett tidigt stadie, oavsett om du är tillverkare eller ska installera solceller på ditt tak.

Vad är EMC?

EMC betyder att elprodukter och elektriska system inte ska störa, de ska vara kompatibla med varandra. De flesta känner inte till begreppet EMC men då vårt samhälle blir allt mer elektrifierat behöver vi öka våra kunskaper om att elektriska produkter och system ska kunna fungera tillsammans utan störningar.

- Exempel på när inte EMC uppnås kan vara att din elektronik upplevs som seg, det går långsamt att streama en film eller att din router stänger av sig emellanåt. Det kan också visa sig genom att du inte trådlöst kan öppna din carport eller att radiosändningar störs. På ett annat plan kan det leda till mer allvarliga problem som när blåljuskommunikation störs. Tänk dig konsekvenserna av att räddningspersonal inte kan kommunicera med varandra eller att piloten inte får kontakt med flygledningen vid start och landning, säger Henrik Olsson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket

Hur ska checklistan användas?

Som tillverkare av produkter ansvarar du för att produkten uppfyller de krav som finns för EMC innan produkten börjar säljas. Du har samma ansvar som importör, att produkten du tar in på marknaden uppfyller de EMC-krav som gäller inom EU. Du som arbetar med elinstallationer behöver också känna till EMC och arbeta efter regelverket. Om du som privatperson äger ett hus har du också ansvar för att elanläggningen uppfyller EMC-kraven och inte stör annan elutrustning. 

- Det finns exempel när villaägare fått användningsförbud av sina solpaneler på grund av de stör försvarets kommunikation. Det är en stor investering för en privatperson och givetvis är det tråkigt när sådant sker, men här får man lyfta blicken och förstå vikten av Försvarsmaktens arbete, säger Henrik Olsson.

Tecknad symbol på utropstecken i pratbubbla.

Som privatperson kan checklistan vara bra att hänvisa installatören till när man är på gång att beställa installationsarbete.

Checklista på SEK:s webbplats

Har du själv drabbats av EMC-problem?

Hos Elsäkerhetsverket kan du som yrkes- eller privatperson anmäla störande elprodukter och elanläggningar. 

Anmäl en störande elanläggning eller produkt

Senast granskad: 2023-12-19