Abstrakt bild på en massa människor.

EMC – för att samhället ska fungera

EMC ska upp på stora scenen. Elsäkerhetsverket har fått i uppdrag av regeringen att höja medvetenheten om EMC, och i maj ska frågan diskuteras på mässan Elfack i Göteborg.

EMC betyder elektromagnetisk kompatibilitet och kan förklaras som ett tillstånd där olika elektriska produkter och elinstallationer kan fungera tillsammans i samma miljö utan att störa varandra. Elektromagnetiska störningar har funnits i samhället sedan elektriciteten uppfanns i början av 1900-talet, men det var främst på grund av radion som EMC-störningar blev påtagliga och började uppmärksammas. Under det förra århundradet märktes bristande EMC till exempel då hushållsapparater och mobiltelefoner fick radioapparater att börja spraka. På 2000-talet har det tillkommit många nya varianter av störningar, till exempel finns det risk att robotgräsklippare gör att elektroniska bilnycklar eller fjärrkontroller slutar fungera som de ska. Andra störkällor kan vara larmsystem, smarta hem och solcellsanläggningar.

Emma Bergström, handläggare på Elsäkerhetsverket, menar att EMC blivit ännu viktigare i takt med att samhället blivit alltmer digitaliserat och beroende av elektricitet.

– Problemen med bristande EMC växer eftersom vi får allt fler avancerade elektriska apparater i våra hem och elanläggningar. Att värna om EMC handlar om att vi ska slippa störningar i våra hem, men också om att samhällsviktiga funktioner som blåljus och radiokommunikation inte ska bli störda eller rent av slås ut. EMC är alltså viktigt både för vår ekonomi och vår säkerhet, säger Emma Bergström.

Elsäkerhetsverket fick under 2022 i uppdrag från regeringen att ta fram en strategi för hur arbetet med EMC ska bedrivas

– Vi har nu för första gången fått resurser att arbeta med detta viktiga område. Inledningsvis kommer vi att fokusera på insamling av information om hur EMC-störningar visar sig i samhället samt höja medvetenheten om EMC bland privatpersoner och yrkespersoner inom branschen. Det är också viktigt att vi når ut med information gällande EMC-lagstiftningen till producenter, importörer och distributörer av elektriska apparater och anläggningar, säger Emma Bergström.

På vårens stora elmässa, Elfack i Göteborg, kommer Elsäkerhetsverket att lyfta EMC under en paneldiskussion på stora scenen:

Tecknad symbol med informationsikon i pratbubbla.

EMC på ELFACK

Level 2 hall F Main stage 10 maj, kl 12.00-12.55

Ansvarig för programmet: Emma Bergström, Elsäkerhetsverket

Moderator: Per Samuelsson, Elsäkerhetsverket

Diskussionsdeltagare: Henrik Olsson Elsäkerhetsverket, Sebastian Söderström, Fortifikationsverket, Bettina Funk, SEK Svensk Elstandard, Sabine Alexandersson, Försvarets Materielverk, FMV

 

Bild: iStock
Text: Dan Håfström

Senast granskad: 2023-03-28