Kartläggning av elolyckor bland elektriker 2017

Rapporter.Undersökningen är genomförd av Origo Group under perioden oktober till december 2017. Den syftar till att kartlägga elolyckor som inträffar bland elektriker samt ge underlag om vilken typ av olyckor som vanligen inträffar samt om följdverkningar av elolyckor som inträffat. I rapporten görs även jämförelser mot den kartläggning av elolyckor som genomfördes år 2005.

Om publikationen

Omslagsbild för publikationer som tituleras som Rapporter.
  • Sidantal:68
  • Sidformat:Liggande A4
  • Utgivningsår:2018
  • Språk:Svenska
  • Format: PDF
  • Filstorlek:0,49 MB