Case 4 You AB återkallar USB-laddare

Frivillig åtgärd. Case 4 You AB återkallar samtliga C4U Quick Charge 3.0 USB-Laddare sålda från november 2019 – 1 april 2021 på grund av ett tillverkningsfel som kan medföra risk för elchock.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2021-04-28
  • Ärendenummer:21EV298
  • Part i ärendet:Case 4 You AB
  • Tillverkare:Shenzhen EONLINE Industrial LTD
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:C4U
  • Modell:BLK-373 & BK-373 – Svart & Vit
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Risk för elchock

Tekniska brister

Krypavstånden på skyddstransformatorn har visat sig inte uppfylla standarden och produkten har
inte klarat av spänningsprovet på 3000 V. Tillverkningsfelet kan under särskilda vilkor medföra risk
för elchock och högfrekventa störningar vilket bedöms som allvarligt.

Administrativa brister

Produktens EU-försäkran är inte korrekt. Tillverkarens namn och adress saknas på produkten och importörens adressuppgifter saknas på produkten. Bruksanvisning är inte på svenska. 

Åtgärder

Försäljningsstopp och återkallelse från konsument.

Kunder som inhandlat produkten uppmanas att omedelbart sluta använda produkten samt återlämna produkten. För mer information om hur återkallad produkt kan returneras kontakta Case 4 you kundservice genom att skicka e-post till recall@case4you.se.

Case 4 You AB ersätter alla kunder med inköpssumman vid mottagen returförsändelse.

Kända försäljningsställen

cdon.se, fyndiq.se, VidaXL.se

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".