E-tjänst för ansökan om drifttillstånd

Här ska du som är nätkoncessionsinnehavare av ett distributionsnät ansöka om drifttillstånd innan du tar en högspänningsledning i ett direktjordat nät i bruk.

Ansök om drifttillstånd via vår e-tjänst

Ansök alltid

Denna ansökan gäller både luftledningar och mark- eller sjöförlagd kabel som har en spänning överstigande 1000 volt AC eller 1500 volt DC.

Ingen ansökan

Om en befintlig högspänningsledning ska tas i bruk, där det endast utförts arbeten av underhållskaraktär och där inte risken för person- eller sakskada ökat, eller en kontaktledning för järn- eller spårvägsdrift så ska inte någon ansökan göras. 

Invänta beslut

När du gjort din ansökan så ska du invänta Elsäkerhetsverkets beslut innan ledningen får tas i bruk.

Ansökan kan inte prövas om inte samtliga tvingande uppgifter är korrekt ifyllda. Handläggningstiden är cirka fem arbetsdagar efter att en korrekt ifylld ansökan lämnats in.