Kraftledningsstolpar mot blå himmel som bakgrund.

Ansök om drifttillstånd

Här ska du som är innehavare av en högspänningsledning som ingår i en direktjordad anläggning, ansöka om drifttillstånd. Ledningen får inte tas i bruk innan Elsäkerhetsverket har gett sitt tillstånd till det.

Ansökan är obligatorisk för både luftledningar och mark- eller sjöförlagd kabel som ingår i direktjordade anläggningar och som har en spänning som överstiger 1000 volt AC eller 1500 volt DC. Innehavaren är den som har nätkoncession för ledningen (enligt ellagen 1997:857, kap 2).

TILL E-TJÄNSTEN: Ansökan om drifttillstånd

När du har gjort din ansökan ska du invänta Elsäkerhetsverkets beslut innan ledningen får tas i bruk. Ansökan kan inte prövas om inte samtliga obligatoriska uppgifter är korrekt ifyllda. Handläggningstiden är cirka tio arbetsdagar efter att en korrekt ifylld ansökan lämnats in.

Undantag från ansökningsplikten

Om en befintlig högspänningsledning ska tas i bruk, där det endast har utförts underhållsarbeten och där risken för person- eller sakskada inte har ökat, behöver inte någon ansökan göras. Ansökan behöver inte heller göras för en kontaktledning för järn- eller spårvägsdrift.

Senast granskad: 2024-01-24