Anmäl driftstörning

Från och med den 1 juli 2012 ska du som nätkoncessionsinnehavare eller innehavare av starkströmsanläggningar för järnvägs-, tunnelbane-, spårvägs- eller trådbussdrift göra en anmälan om driftstörningar. 

Anmäl driftstörning via vår e-tjänst

Anmäl driftstörning

Mer information