Anmäl en farlig eller störande elprodukt

Har du en elektrisk produkt som blivit farlig eller börjat brinna? Uppfyller den inte de krav som ställs på en elektrisk produkt. Upplever du att den stör annan utrustning?

Elsäkerhetsverket arbetar aktivt med marknadskontroll av elektriska produkter som finns i handeln, hos tillverkare och hos importörer. Marknadskontrollen avser elsäkerhet och EMC (elektromagnetisk kompatibilitet).

Elsäkerhetsverket gör marknadskontroll på ett urval av de produkter som anmäls 

Bedömningen som inspektören gör beror på vilken typ och grad av risk produkten bedöms kunna innebära. När vi väljer att inte kontrollera produkten beror det alltså på en kombination av omständigheter som exempelvis att produkten eller företaget som säljer produkten inte finns på marknaden, att risken för skada är mycket låg eller att bristen i produkten inte bedöms vara en säkerhetsbrist.

Om du är missnöjd med en produkt

Elsäkerhetsverket arbetar för ett elsäkert och störningsfritt Sverige. Det innebär att vi inte arbetar med att ta tillvara enskilda konsumenters intressen. Om du, som konsument eller näringsidkare, är missnöjd med en elektrisk produkt som du äger ska du vända dig till inköpsstället.

Vad kan du göra själv?

Du måste själv se till att du bara använder produkter som är säkra, hur produkten används är ditt ansvar. Elsäkerhetsverket kontrollerar bara ett mindre urval av alla produkter på marknaden, så det är viktigt att du tar ditt ansvar och slutar använda produkter som du misstänker är farliga att använda, samt att du kontaktar säljaren.

Kontakta säljaren

Det finns flera skäl att ta kontakt med säljaren. Säljaren behöver kunna vidta åtgärder om en produkt är farlig och du har möjlighet att kunna ta tillvara på dina intressen som konsument.

Skadeförebyggande åtgärder

Säljaren är enligt produktsäkerhetslagen skyldig att vidta skadeförebyggande åtgärder och för att säljaren ska kunna göra detta är det viktigt att du kontaktar säljaren och lämnar den information som du lämnat till oss i din anmälan.

Dina rättigheter som konsument

Konsumentköplagen gäller när du som konsument köpt en produkt av en näringsidkare. Om det är fel på produkten kan du enligt konsumentköplagen kräva att felet avhjälps, kräva ny produkt, ersättning för reparation m.m. Oavsett vad felet är ska du vända dig till säljaren så snart du har upptäckt felet.

För mer information om hur du klagar på en vara se Konsumentverkets Klagoguide. Du kan också vända dig till din kommuns konsumentvägledning, för mer information se Konsumentverkets webbplats.

Märkskylten har den information vi behöver

Exempel på märkskyltNär du anmäler en produkt till Elsäkerhetsverket är det viktigt att vi får korrekt och fullständig information om produkten. Uppgifterna som efterfrågas hittar du på den så kallade märkskylten som oftast finns bakpå eller under apparaten. Vissa produkter såsom kyl- och frysskåp samt fläktar kan ha märkskylten på insidan.

Anmäl en farlig eller störande elprodukt

Mottagare av din anmälan är registraturen på Elsäkerhetsverket. Du kan lämna din anmälan anonymt. Tänk på att om du vill vara anonym ska du inte lämna din e-postadress. Inskickad anmälan blir en offentlig handling. 

Produkt - Ex. spis, hårtork (värde måste anges)
Varumärke/fabrikat (värde måste anges)
Typbeteckning/modellbeteckning/artikelnummer (värde måste anges)
Serie/batchnummer/EAN-kod
Tillverkare/importör
Inköpsställe
Ungefärligt inköpsår
Ungefärligt pris
CE-märkt Drivs produkten av batterier? Har produkten en stickkontakt som sätts in i ett vägguttag? Har produkten en spänningsomvandlare, t.ex. en "klump" på stickkontakten eller på sladden? Ytterligare information om märkspänning, sekundärspänning, elektrisk inkoppling samt om eventuell transformator.
Jag som anmäler är elinstallatör Beskriv brister hos produkten eller inträffad olycka.
E-postadress
   

Kontakt

Registrator


Telefon: (Växel) 010-168 05 00
E-post: registrator@elsakerhetsverket.se

Sidansvarig: Patrik Espino Colin