Kvinna prickar av en checklista.

Checklista vid köp av produkter

När du köper en elektrisk produkt bör du göra vissa kontroller och ställa rätt krav på säljaren. Det är särskilt viktigt om du köper din produkt på nätet. Vi har tagit fram en praktisk checklista för att underlätta för dig när du ska köpa nya elprodukter.

Kontrollera produkten

 • Kan jag använda produkten på det sätt och i de miljöer jag har tänkt? Om produkten till exempel ska användas i ett badrum eller uterum, kontrollera att den ha rätt IP-klass (se länk nedan).
 • Är produkten CE-märkt?
 • Är produkten märkt med typbeteckning (identifiering av produkten)?
 • Är produkten märkt med vilken ström och spänning den är avsedd för (märkdata)?
 • Är produkten märkt med tillverkarens namn och postadress?
 • Om tillverkaren inte finns inom EU/EES, är produkten märkt med importörens namn och postadress?
 • Har produkten en svensk stickpropp?
 • Finns bruksanvisning och säkerhetsinformation på svenska? Det kan stå viktiga saker där som kan hjälpa dig att se om elprodukten är gjord för att användas i Sverige och får användas på det sätt som du tänkt.
 • Framgår det av tillverkarens anvisningar var och hur produkten kan och får installeras?

Om något av detta saknas kan det vara en indikation på att produkten inte är gjord för att användas i Sverige. Ta då kontakt med säljaren. Om säljaren inte kan eller vill svara på dina frågor bör du avstå från köpet.

Kontrollera säljaren

 • Kontrollera att säljaren anger sitt namn, organisationsnummer eller motsvarande, adress, e-postadress och telefonnummer. Detta är extra viktigt om du handlar elprodukter på nätet.
 • Kontrollera hur säljaren hanterar frågor och reklamationer. Försök ta reda på om företaget har fungerande rutiner för frågor och klagomål.
 • Var alltid misstänksam mot extremt billiga erbjudanden eller mirakulöst bra produkter. Låter det för bra för att vara sant är det troligtvis det.
Senast granskad: 2024-02-07