Personuppgiftsbehandling vid ansökan om anställning

När du söker anställning hos Elsäkerhetsverket behöver vi behandla personuppgifter om dig. Lämnade personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med den europeiska dataskyddsförordningen, GDPR.

Vilka uppgifter hanterar vi om dig?

Vid rekrytering behandlar Elsäkerhetsverket de personuppgifter som du lämnar i samband med din ansökan. Normalt rör det sig om namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress samt uppgifter om personliga egenskaper, utbildning, yrkeserfarenheter och andra meriter som du åberopar. 

Vad gör vi med uppgifterna?

Elsäkerhetsverket kommer enbart att använda dina personuppgifter i samband med rekryteringsprocessen, i syfte att bedöma de kvalifikationer du har. 

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet. Det innebär att handlingar som skickas till oss blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. 

Så behandlar vi dina personuppgifter

Rättsliga grunder

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse, se artikel 6.1 e i GDPR. Personuppgifter som inkommer i en rekryteringsprocess bevaras i två år efter att rekryteringsprocessen för anställningen avslutats.

Dina rättigheter

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Senast granskad: 2024-01-24