Lampproppar och uttag till taklampor

I många äldre bostäder är lamputtagen ojordade. Lamppropparna ska då ha två stift och sladden två ledare. Även runda lampproppar av äldre typ passar i sådan uttag. Har du en bostad som är byggd 1994 eller senare ska uttagen vara skyddsjordade. Från och med den 1 april 2019 gäller en ny EU-standard för uttag och proppar till taklampor, så kallade DCL-uttag.

Hus som byggs idag ska ha DCL-uttag installerade för taklampor. Då DCL-uttag endast fungerar i jordade miljöer så finns äldre ojordade uttag kvar för renovering. 

Jordade uttag kräver jordade eller extra isolerade armaturer

Till jordade uttag ska även armaturen vara skyddsjordad eller extra isolerad. De extra isolerade lamporna har en lamppropp som inte kan öppnas. En sådan stickpropp passar i både jordade och ojordade lamputtag. Extra isolerade lampor är märkt med dubbelkvadratmärket och ska inte jordas.

Skyddsjord symbol.jpg

Jordtecknet

Dubbelkvadratmärket

TÄNK PÅ att en ojordad armaturs hölje som genom ett fel blir strömförande i en jordad miljö kan bli livsfarlig. Tar du i en sådan armatur samtidigt som du står på ett golv som leder ström kan det bli en strömgenomgång.

Senast granskad: 2020-01-30