Varningsskylt med texten Översvämning.

Anpassa befintlig anläggning

Anläggningsinnehavare behöver se över om deras anläggningar ligger i riskområden för översvämningar, ras och skred och anpassa anläggningarna till det förändrade klimatet så att de förblir säkra.

I första hand bör elanläggningar placeras så att de skyddas från översvämning. Det är till exempel inte lämpligt att ha elcentraler och uttag lågt placerade i områden med översvämningsrisk. Det går också att förbättra elsäkerheten genom att välja material med högre kapslingsklass (vattentålighet). Ett annat sätt att höja säkerheten är att komplettera med jordfelsbrytare där det saknas.

För att ta reda på om din anläggning ligger i riskområden finns karteringar med information om översvämnings- och rasrisker på en gemensam webbplats för SGU, SIG, SMHI, MSB och Lantmäteriet (se länk nedan). Många kommuner har tagit fram karteringar gällande skyfall och vilka områden som riskerar att drabbas av översvämning i samband med dessa, kontakta din kommun för att ta del av dessa underlag.

De karteringar som finns tillgängliga bör användas som stöd i det fortsatta arbetet med riskanalyser, underhålls- och investeringsplaner.

Senast granskad: 2023-09-04