Phone and basket hologram. Online shopping, online store application in a smartphone. Digital Marketing Online

Köpa elprodukter på nätet

Som konsument har du inte samma möjlighet att granska en produkt som handlas via nätet som när du köper i en fysisk butik eftersom du inte kan vända och vrida på produkten. Det kan också vara svårt att veta om ”butiken” finns inom EU eller inte. Att handla på nätet kan vara bekvämt men är också förknippat med risker för den som handlar. Vi tipsar här om några punkter som är viktiga för dig som konsument att känna till.

Kontrollera vem du handlar av

Om du inte redan känner till företaget du handlar av så är det bra att ta reda på så mycket som möjligt. Köper du direkt från en webbutik eller är det från en plattform/marknadsplats som säljer andra företags produkter? Marknadsplatserna agerar ibland mellanhand och behöver inte då ta samma ansvar för produkternas säkerhet som en butik som säljer varor direkt. Kontrollera alltid att det finns adress och kontaktuppgifter till företaget som säljer varan innan du handlar.

Är företaget som säljer varan baserat inom eller utanför EU?

Butiker på nätet kan ibland verka vara svenska, men vid en närmare granskning visar sig företaget vara baserat utanför Sverige eller till och med utanför Europa. Därför är det viktigt att kontrollera att det tydligt framgår vem som står bakom webbsidan. Ta för vana att kontrollera namn, organisationsnummer eller motsvarande, adress samt att det finns en e-postadress och/eller telefonnummer. Enbart ett kontaktformulär eller bara en kundservice via e-post är oftast inte tillräckligt.

Gör research om både butik och produkt

Sök efter recensioner och omdömen om den butik du vill handla av och den produkt du vill köpa. På webben finns många sidor som samlar omdömen om nätbutiker, var uppmärksam på att omdömena är oberoende. Kolla därför recensioner på andra sidor än den du tänkt handla ifrån. Att fråga vänner och bekanta om de handlat av den aktuella butiken är också en god idé.

Kontrollera märkning när produkten anländer

Eftersom det oftast inte finns bilder på en produkts märkning när den köps via nätet är det viktigt att kolla detta när du får hem produkten. En elektrisk produkt ska alltid vara CE-märkt. Att produkten är CE-märkt innebär att tillverkaren intygar att produkten uppfyller de säkerhetskrav som finns. På produkten ska det även framgå vilken spänning produkten är gjord för, i Sverige har vi 230 volt. Står det något annat som exempelvis 220 volt betyder det att produkten inte är tillverkad för den europeiska marknaden. Det ska finnas en IP-beteckning på de produkter som behöver tåla mer, exempelvis om de ska användas utomhus. Det ska även följa med en bruksanvisning på svenska.

Kontaktuppgifter på produkten

Det ska finnas namn och tydliga kontaktuppgifter till tillverkaren på produkten, inte bara på förpackningen. Det är även viktigt att det finns en typbeteckning på elprodukten, så som ett tillverkarnummer eller liknande. Typbeteckning är viktig för att kunna spåra en produkt som fått försäljningsförbud eller är direkt farlig att använda.

Stickpropp

Elprodukter som säljs på den svenska marknaden ska ha en svensk stickpropp. Det är inte tillåtet att sälja en elprodukt där det krävs en adapter för att kunna användas.

Vanliga frågor

  • Det är alltid tillverkarens ansvar att en produkt är konstruerad så att den är säker att använda. Men de undersökningar som Elsäkerhetsverket genomfört visar att produkter köpta utanför EU ofta har tekniska brister som kan ge upphov till elchock eller brand. Ett tillverkande företag utanför EU kanske inte har kunskap eller inte helt förstått regelverket, det är inte säkert att man kan lita på att tillverkaren har rätt kunskaper.

  • Att handla på internet kan se väldigt olika ut, det kan vara en etablerad butikskedja inom EU som även har en webbutik. Det kan också vara en så kallad marknadsplats vilken fungerar som en mellanhand för den som säljer och den som köper. Det finns även varianter där en marknadsplats både säljer åt andra säljare men även saluför sitt eget märke.

  • Senast granskad: 2024-02-07