Begagnade leksaker i kartonger.

Köpa begagnade leksaker - checklista

Det är hållbart att välja begagnat, men det finns gånger då du bör avstå. Material åldras och gamla leksaker kan gå sönder. Smådelar kan lossna så barn kan sätta dem i halsen. Gamla leksaker i mjukplast kan innehålla hormonstörande ämnen. Batteriluckor kan vara för lätta att pilla upp och sladdar kan ha sprickor. Du som säljer och köper begagnade leksaker behöver hålla koll och göra säkra val.

Kemikalieinspektionen (Kemi), Konsumentverket och Elsäkerhetsverket har tillsammans arbetat fram checklistor för att uppmärksamma brister med begagnade leksaker. 

Checklista - till dig som köper begagnade leksaker

  • Låt inte barn leka med trasiga leksaker. Kläm, känn och dra för att se att inga delar lossnar eller att sömmar går sönder så att innehållet kan komma ut. Små delar som lossnar kan innebära risk för att barn kvävs om de sväljer dem.
  • Rensa bort uppenbart gamla plastleksaker, som du ärvt eller köpt. Särskilt viktigt är det om de är i mjuk plast, luktar starkt eller är klibbiga och feta. Det kan gälla till exempel dockhuvuden eller badankor. Mjukplasten kan innehålla hormonstörande ämnen. År 2013 kom strängare regler för vilka kemiska ämnen leksaker inte får innehålla och i nyare leksaker är många farliga ämnen förbjudna. Riskerna är inte lika stora för gamla leksaker av trä och hårdplast, som för dem i mjukplast. 
  • Rensa bort leksaker som har långa band eller starka magneter. Barn kan få band runt halsen och kvävas. Om barn sväljer flera starka magneter som dras till varandra kan barnet få allvarliga tarmskador som kan leda till döden.
  • Kolla att batteriluckan är svår för barn att öppna, till exempel genom att den har en skruv. Om barnet pillar upp luckan och sväljer ett knappcellsbatteri så kan det snabbt ge så allvarliga frätskador i barnets mage och tarm att det kan dö.
  • Om leksaken drivs av el, eller behöver laddas, är det bra att se över så att sladd, leksakens utsida och stickproppen är hela och utan skador. Se även till att stiften i stickproppen inte är sneda eller går att vicka på. Stickproppen och leksaken ska vara tillverkade för vårt svenska elnät och eluttag.
  • När du använder en leksak som behöver el är det viktigt att den fungerar som den ska. Blir den onormalt varm eller beter sig annorlunda ska du kassera den. Tänk på att ladda uppladdningsbara leksaker under uppsikt. Leksaker får aldrig kopplas direkt till vägguttaget utan det måste alltid finnas en transformator som tar ner spänningen till som mest 24V.
  • Skänk inte bort leksaker som du själv medvetet valt bort, till exempel leksaker i mjukplast eller med långa band. Ta dem till återvinningscentralen för kassering.
Senast granskad: 2024-06-18