Begäran om registerutdrag

Du har rätt att begära information och kostnadsfritt få tillgång till de personuppgifter som Elsäkerhetsverket behandlar om dig. Det enklaste sättet att begära ut informationen är att skicka in din begäran via vår webbplats.

Så här kan du begära ut information ur våra olika register

Begär ut registerutdrag enligt GDPR information om dina personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen GDPR har du rätt att få veta hur Elsäkerhetsverket behandlar dina personuppgifter.

Registerutdraget är gratis och innehåller information om vilka personuppgifter som behandlas, ändamål med behandlingen och vilka system informationen finns i.

För att skicka in en begäran till oss om att få ut dina personuppgifter, använder du webbformuläret nedan. Observera att det kan ta upp till 30 arbetsdagar att få svar från oss. Vi skickar då ett beslut med informationen till dig. Detta beslut kan överklagas.

TILL WEBBFORMULÄRET: Skicka in en begäran om registerutdrag enligt GDPR

Registerutdraget kan sedan hämtas på Elsäkerhetsverket i Kristinehamn mot uppvisande av giltig identitetshandling eller skickas med rekommenderat brev till folkbokföringsadressen. Om du väljer rekommenderat brev får du en kvittens från oss hem till dig och får sedan hämta ut information hos ett postombud genom att visa upp din legitimation.

Auktorisationsbevis

Vill du hämta ett auktorisationsbevis som elinstallatör? Då är det inte ett registerutdrag enligt GDPR som du ska begära ut. Istället använder du vår e-tjänst för att själv hämta ditt auktorisationsbevis.

TILL E-TJÄNSTEN: Hämta ut auktorisationsbevis

Registrerat företag

Vill du ha ett bevis på att ett företag är registrerat hos Elsäkerhetsverket? Kontakta Elsäkerhetsverkets registrator på registrator@elsakerhetsverket.se

Kontaktuppgifter

Har du några frågor om vår personuppgiftsbehandling kan du kontakta Elsäkerhetsverkets dataskyddsombud eller Elsäkerhetsverkets registrator.

Elsäkerhetsverket
Box 4
681 21 Kristinehamn
E-post: registrator@elsakerhetsverket.se
Telefon: 010-168 05 00

Dataskyddsombud
Daniel Vilhelmsson
E-post: dataskyddsombud@elsakerhetsverket.se
Telefon: 010-168 05 66

Senast granskad: 2024-02-28