Begäran om registerutdrag

Du har rätt att begära information och kostnadsfritt få tillgång till de personuppgifter som Elsäkerhetsverket behandlar om dig. Det enklaste sättet att begära ut informationen är att skicka in din begäran via vår webbplats.

Registerutdrag eller auktorisationsbevis?

Vill du hämta ett auktorisationsbevis som elinstallatör? Då är det inte ett registerutdrag som du ska begära ut. Istället använder du vår e-tjänst för att själv hämta ditt auktorisationsbevis.

TILL E-TJÄNSTEN: Hämta ut auktorisationsbevis

Begär ut information om dina personuppgifter

För att skicka in en begäran till oss om att få ut dina personuppgifter, använder du webbformuläret nedan. Observera att det kan ta upp till 30 arbetsdagar att få svar från oss. Vi skickar då en kopia på informationen till din digitala brevlåda. Du kan även få ut din information via rekommenderat brev.

TILL WEBBFORMULÄRET: Skicka in en begäran om registerutdrag

Få uppgifterna digitalt

För att kunna få uppgifterna skickade till dig digitalt behöver du ha en tjänst som gör att du kan ta emot digital post säkert från myndigheter. Det finns i dag fyra olika tjänster att välja på: Kivra, e-Boks, Digimail och Min myndighetspost. Om du inte redan har en digital brevlåda för att ta emot myndighetspost kan du registrera dig kostnadsfritt via webbplatsen Mina meddelanden. 

Läs mer och registrera dig på webbplatsen Mina meddelanden

Få uppgifterna via rekommenderat brev

Du kan även få ut din information via rekommenderat brev. Om du väljer rekommenderat brev får du en kvittens från oss hem till dig och får sedan hämta ut information hos ett postombud genom att visa upp din legitimation.

Kontaktuppgifter

Har du några frågor om vår personuppgiftsbehandling kan du kontakta Elsäkerhetsverkets dataskyddsombud eller Elsäkerhetsverkets registrator.

Elsäkerhetsverket
Box 4
681 21 Kristinehamn
E-post: registrator@elsakerhetsverket.se
Telefon: 010-168 05 00

Dataskyddsombud
Sanja Hebib
E-post: dataskyddsombud@elsakerhetsverket.se
Telefon: 08-412 00 399

Senast granskad: 2021-06-01