Fyra personer i diskussion kring ett bord.

Våra medarbetare

Här hittar du en lista över Elsäkerhetsverkets alla medarbetare. Du når oss enklast genom att ringa till vår gemensamma telefontjänst eller genom att mejla till oss. Om du har en fråga till någon av våra experter använder du vårt webbformulär. Vi strävar efter att ge god service oavsett hur du väljer att kontakta oss.

Så når du oss

 • Vill du nå oss via telefon rekommenderar vi dig att alltid kontakta oss via vår telefontjänst, som vi bemannar mellan 08:00 och 12:00 varje helgfri vardag. Du kan också knappa dig fram till vår växel, som kan koppla dig vidare till någon av våra medarbetare.

  Telefon: 010-168 05 00

  Knappa in ett av följande alternativ

  1. Elinstallationer och skötsel av elanläggningar 
  2. Elinstallationsföretag och egenkontrollprogram 
  3. Auktorisation för elinstallatörer
  4. Registrering av företag
  5. Elektriska produkter
  6. Begära ut allmänna handlingar
  7. Övriga frågor (du blir kopplad till växeln)
 • För att skicka e-post till våra medarbetare skriver du: fornamn.efternamn@elsakerhetsverket.se 

  Uteslut prickarna och ringarna över till exempel å, ä och ö om namnet innehåller någon av dessa bokstäver. Även accenter över exempelvis e tas bort. Dubbla efternamn med bindestreck behåller bindestrecket, medan dubbla efternamn utan bindestreck får en punkt mellan namnen.

  E-post som inte rör en specifik medarbetare skickas till registrator på Elsäkerhetsverket.

 • Har du en fråga om elinstallationer, elektriska produkter, auktorisation eller liknande? Använd vårt webbformulär för att få snabbast möjliga svar från våra experter. Du kan även söka bland tidigare frågor, så kanske du hittar ditt svar där.

 • Om du vill ha kontakt med vår ledningsgrupp hittar du de uppgifter du behöver på sidan Elsäkerhetsverkets ledningsgrupp.

 •  

  Elsäkerhetsverkets medarbetare

  Medarbetare på Elsäkerhetsverket indelade i avdelningar
  Namn Titel
  Anders Persson    Generaldirektör
  Anders Richert Teknisk direktör

  Avdelningen för verksamhetsstöd

   
  Anette Adlevik Administrativ chef
  Charlotte Mogren
  Verksamhetscontroller
  Hanna Klockervold
  HR-stöd
  Annika Enocsson
  Registrator
  Ulrika Pettersson
  Registrator
  Inger Wiberg
  Registrator/administratör
  Marie Eriksson
  Registrator/systemförvaltare
  Ramona Johansson
  Systemförvaltare
  Cia Edlund
  Kommunikationschef
  Camilla Arnäs-Nielsen
  Kommunikatör
  Sandra Hjelm
  Kommunikatör
  Elisabet Ek
  Webbansvarig

  Avdelningen för produkter

   
  Per Samuelsson
  Avdelningschef
  Joel Lee Antman
  Inspektör marknadskontroll
  Sofia Brorson
  Inspektör marknadskontroll
  Patrik Espino Colin
  Inspektör marknadskontroll
  Martin Gustafsson
  Inspektör marknadskontroll
  Katarina Olofsson
  Inspektör marknadskontroll
  Morgan Wojcik
  Inspektör marknadskontroll
  Karin Dröschmeister
  Handläggare

  Avdelningen för analys

   
  Per Höjevik
  Avdelningschef
  Karin Sjöberg
  Verksjurist och dataskyddsombud
  Erika Sandström
  Jurist och dataskyddsombud
  Adam Hedbom
  Jurist
  Mikael Carlson
  Teknisk expert
  Elin Cederholm
  Utrednings- och projektkoordinator
  Peter Schallengruber
  Utredare
  Ulrica Nordin
  Utredare/handläggare auktorisation
  Linn Åberg
  Utredare/handläggare auktorisation

  Avdelningen för anläggningar

   
  Anders Richert
  Avdelningschef
  Johan Lidbaum
  Regionchef
  Leif Wiker
  Regionchef
  Lars Hansson
  Överinspektör
  Emanuel Aldén
  Elinspektör
  Jonas Bengtsson
  Elinspektör
  Gunilla Rosén Blomqvist
  Elinspektör
  Carl Johansson
  Elinspektör
  Hans-Åke Karlsson
  Elinspektör
  Rolf Källkvist
  Elinspektör
  Peter Lindberg
  Elinspektör
  Maria Molin
  Elinspektör
  Henrik Olsson
  Elinspektör
  Fredrik Sjögren
  Elinspektör
  Ingvar Svensson
  Elinspektör
  Christian Söderholm
  Elinspektör
  Peter Tunell
  Elinspektör
  Tomas Åberg
  Elinspektör
  Petra Eriksson
  Handläggare
  Jimmy Grilfve
  Handläggare
  Leif Steen
  Handläggare