En äldre takarmur, en elektrifierad ljuskrona.

Köpa elprodukter begagnat

Att köpa begagnade produkter i second-handbutiker, på webben eller på loppis är bra för miljön men det finns några saker du behöver känna till innan du köper och börjar använda dessa produkter.

Tänk säkerhet framför nostalgi och design

Allt har en livslängd, även äldre elektriska produkter och en sliten elprodukt kan i värsta fall leda till elchock eller brandrisk. Om du hittat en äldre och begagnad elektrisk produkt du ändå väldigt gärna vill ha så ta den till en fackman för översyn och eventuell reparation.

Att ha en farlig elprodukt i ditt hem är inte bara en fara för dig utan även de du har omkring dig. Barn är ofta nyfikna av sig och kan komma till skada om det finns farliga elprodukter som de kan komma åt.

Sladdar, stickpropp och allmänt skick

Börja med att kontrollera så att hölje, sladd och stickpropp är hela, det ska inte finnas sprickor eller skador. Ser produkten sliten ut överlag eller kanske den rentav ligger i originalförpackningen? Fråga den som säljer produkten hur gammal den är, om den har haft flera ägare och om den är mycket använd.

Märkning och bruksanvisning

Produkter som säljs i handeln idag ska vara CE-märkta och de ska också vara märkta med information om tillverkaren och importören, märkspänning, maxeffekt, isolationsklass och IP-klassning. Märkningen på gamla och begagnade produkter kan skilja sig mot dagens krav. Är det en riktigt gammal pryl ska ett S-märke finnas, detta innebär att elprodukten är anpassad för svensk standard.

Kolla även om det finns bruksanvisning kvar för produkten, endera att den följer med vid köp eller kolla om det går att få tag i dessa hos tillverkaren.

Jordat eller ojordat?

När du köper en begagnad elektrisk produkt behöver du ha koll på om den är jordad eller ojordad. Är produkten ojordad får du inte använda den i ett uttag med jord, om den inte är dubbelisolerad vill säga. En ojordad dubbelisolerad lampa tillhör en annan skyddsklass och kan därför användas med jord. Dubbelisolerade stickproppar är konstruerade så att de inte kan öppnas, de är platta och passar i alla uttag, ibland kallas de även för Europapluggen.

Om du köpt en lampa med ojordad stickpropp och vill använda den i ett jordat uttag behöver du först lämna den till ett elföretag som får bygga om den till jordad. Du får alltså inte bara byta sladd och stickpropp från ojordad till jordad.

Äldre hus idag kan fortfarande ha ett ojordat elsystem, men alla hus byggda efter 1994 ska ha skyddsjord. Tänk också på om du köper en tak- eller fönsterlampa att vi står i ett skifte då dessa stickproppar byts ut till DCL-proppar enligt EU-standard som började gälla i år. Så en tak-eller fönsterlampa som ska anslutas till ett DCL-uttag måste vara jordad eller dubbelisolerad, köper du en ojordad taklampa måste den byggas om, en extra kostnad att ta hänsyn till innan köpet

CHECKLISTA – köpa begagnade produkter

  • Kontrollera att produkten är hel, även sladd och stickpropp.
  • Alla produkter har en livslängd - tänk på ålder och slitage.
  • Fråga säljaren om antalet ägare och om den fungerar som den ska.
  • Vilka märkningar har produkten och finns det en bruksanvisning?
  • Är det en elprodukt som är köpt utomlands och är den i så fall anpassad för svenska uttag och spänning?
  • Är produkten ojordad ska du inte modifiera den så att den går att använda i jordad miljö. Passar inte stickproppen får du inte byta den.
  • Är stickproppen bortklippt behöver produkten ses över och repareras innan den används, ta hjälp av ett företag som kan kontrollera produkten och eventuellt reparera.
  • Om en produkt är ombyggd eller modifierad på något vis har tillverkaren inte längre ansvar för den. Ansvaret för att produkten är säker att använda ligger istället hos den som har gjort förändringen. Vet säljarna om det och har de tagit sitt ansvar att kontrollera att produkten är säker?
  • Är du det minsta osäker på produktens säkerhet eller att det inte går att åtgärda bristerna – köp den inte!
Senast granskad: 2024-02-07