Ansökningsavgift

När du ansöker om auktorisation måste du också betala en ansökningsavgift.

Ansökningsavgiften är 1 660 kronor och betalas in till Elsäkerhetsverkets bankgiro 503-0333. 

Vid inbetalningar utanför Sverige betalas ansökningsavgiften in till:
IBAN: SE2012000000012810104492
SWIFT/BIC: DABASESX.

Observera att du ska ange namn och personnummer (yyyymmdd-nnnn) som referens/meddelande vid inbetalningen. Detta behövs för att vi ska se att det är just din ansökan betalningen avser. Om du saknar svenskt personer anger du namn och födelsedata.

Om ansökningsavgiften inte är betald inom sju dagar efter att vi mottagit dina ansökningshandlingar, kommer vi att meddela dig via en påminnelse. Om ansökningsavgiften därefter inte betalas inom angiven tid kommer Elsäkerhetsverket att avvisa din ansökan.

Senast granskad: 2020-11-20