Frågor och svar

Vanligaste frågorna

 • Nej, din jordfelsbrytare ska inte påverkas av detta. En utredning från Luleå tekniska universitet bekräftar att jordfelsbrytare av typ A ger ett fullgott skydd för vanliga bostäder, även när grannarna installerat solcellsanläggningar eller laddar elbilen hemma. 

  Fördjupad information
  Utredningen (Energiforskrapport 2021:819) har inte berört de tilläggskrav i Elinstallationsreglerna som gäller jordfelsbrytare av typ B för solcellsanläggningar eller laddningsstationer/laddboxar. Jordfelsbrytare som sitter i direkt anslutning till en solcellsanläggning eller laddningsstation/laddbox kan utsättas för likströmmar och behöver då vara avsedda för detta.

  Frågan om risken för att likströmmar från en elanläggning kan spridas över till andra elanläggningar och där störa funktionen hos en jordfelsbrytare typ A, lyftes av Installationsföretagen under 2019. Elsäkerhetsverket fick genast en mängd frågor om detta från oroliga bostadsägare, men bedömde att risken för störningar i jordfelsbrytarens funktion var mycket liten. För laddboxar finns krav på skydd mot likströmsfelströmmar och för omriktare till solcellsanläggningar finns krav på hur mycket likström som får ledas ut på nätet. Dessutom gör egenskaperna i det lokala elnätet att spridningen av likströmmar mellan elanläggningar kraftigt begränsas. Således kan inte en elanläggning utsättas för likströmmar från andra närliggande elanläggningar i en sådan omfattning att det kan påverka en jordfelsbrytare av typ A, vilket rapporten från Luleå tekniska universitet bekräftar.

  Så här ser reglerna ut
  Enligt 4 kap 4 § ELSÄK-FS 2008:1 ska det i bostäder finnas jordfelsbrytare som skydd mot fel i de grundläggande skyddsåtgärderna. Vilken typ av jordfelsbrytare som ska användas beror på elanläggningen, men för vanliga bostäder utan solceller eller laddbox gäller normalt typ A. För laddningsstationer/laddboxar finns tilläggskrav i Elinstallationsreglerna, SS 436 40 00, avsnitt 722.531.2.101. Där krävs att åtgärder mot likströmsfelströmmar vidtas, förutom när sådant skydd finns inbyggt i laddningsstationen. Alltså ska jordfelsbrytare av typ B användas, eller jordfelsbrytare av typ A, samt utrustning som säkerställer frånkoppling vid felströmmar som är högre än 6 mA likström. För solcellsanläggningar finns ett liknande tillägg i Elinstallationsreglerna avsnitt 712.530.3.101, som kräver att där jordfelsbrytare används som skydd för solcellsanläggningar, ska de vara av typ B.

  Utifrån utredningens resultat bedömer Elsäkerhetsverket att nuvarande krav i regelverket är fullgott för bostäder. Krav på jordfelsbrytare typ B har inte varit föremål för utredningen och påverkas heller inte av slutsatserna i rapporten. Elsäkerhetsverket bedömer därmed att dagens regelverk även i detta avseende är korrekt.

  2022:1

  Läs mer om ämnet

 • Från och med den 1 februari 2022 höjs elsäkerhetsavgiften för företag och hushåll. För företag ökar elsäkerhetsavgiften med cirka 85 kronor per år och hushållens kostnader ökar med 85 öre per år. De nya elsäkerhetsavgifterna blir 11 kronor 10 öre för hushåll (lågspänning) och 905 kronor för företag (högspänning) .

  Mer information om avgifter

 • Nej, DCL-donen (Devices for Connection of Luminaires) kan bara användas i jordade utrymmen. Om du bara har ojordade uttag hemma så har du inte jordade utrymmen.

  För att kunna installera ett DCL-don i ett utrymme som inte är jordat måste du anlita ett elinstallations­företag som kompletterar utrymmets befintliga installation med skyddsjordledare och ändrar till jordade uttag.

  Ojordat eluttagBild: Ojordat uttag

 • Alla företag som gör elinstallationsarbeten på andras anläggningar (till exempel i din bostad) ska finnas registrerade hos Elsäkerhetsverket. Det är ett lagkrav. Genom vår e-tjänst Kolla elföretaget kan du hitta ett elföretag nära dig, eller söka på ett företag som du känner till, för att se om de är registrerade.

  Kolla elföretaget

 • Alla företag som utför elinstallationer i andras anläggningar ska från och med den 1 juli 2017 vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Om det företag du anlitat för elinstallationstjänster inte finns med i vårt register bör du i första hand kontakta företaget och fråga varför de inte är registrerade. Om företaget uppger att de anlitar ett annat företag för elinstallationsarbetet bör du fråga vilket företag det är och sedan kontrollera om det företaget är registrerat.

  Tänk på att aldrig anlita ett oregistrerat elinstallationsföretag! De företag som har registrerat sig har åtagit sig att följa det nya regelverk som trädde i kraft den 1 juli 2017 och står under Elsäkerhetsverkets tillsyn.

  Om företaget är ovilligt att svara på dina frågor eller inte ger något klart besked till dig om varför det inte är registrerat, bör du göra en anmälan till Elsäkerhetsverket. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss.

  Anmäl ett elinstallatörsföretag

 • Du uppdaterar enklast uppgifter i företagsregistret genom att använda e-tjänsten för företagsregistrering. Där loggar du in med ditt BankID och väljer "Ändra".

  Ändra uppgifter i registret