Frågor och svar

Vanligaste frågorna

 • Det har ännu inte fattats något beslut om ändringar i elsäkerhetsavgiften. Däremot finns ett förslag att avgiften ska höjas med 10 kronor till 820 kronor per kalenderår för varje uttagspunkt för högspänning. För varje uttagspunkt för lågspänning föreslås avgiften höjas med 5 öre till 10 kronor 25 öre per kalenderår. Enligt förslaget träder förändringen i kraft den 1 februari 2021. Så snart beslutet är fattat infomerar vi om det på vår webbplats.

  Mer information om avgifter

 • Nej, DCL-donen (Devices for Connection of Luminaires) kan bara användas i jordade utrymmen. Om du bara har ojordade uttag hemma så har du inte jordade utrymmen.

  För att kunna installera ett DCL-don i ett utrymme som inte är jordat måste du anlita ett elinstallations­företag som kompletterar utrymmets befintliga installation med skyddsjordledare och ändrar till jordade uttag.

  Ojordat eluttagBild: Ojordat uttag

 • Varför har avgiften vid ansökan om auktorisation höjts från 1 350 kronor till 1 660 kronor?

  Höjningen beror på att en justering har gjorts i avgiftsförordningen. Det är den som styr vilken ansökningsavgift den som ansöker om auktorisation som elinstallatör ska betala till Elsäkerhetsverket. Den nya avgiften gäller från och med den 20 november 2020.

 • Koppla säkert är en kampanj som ska öka elsäkerheten i bostäder. I kampanjen ingår en digital tjänst – Kopplasäkert.se – som ska ge konsumenter snabba svar på vilka elinstallationsprodukter de får koppla in själva och vilka som kräver installation av ett registrerat elföretag. Med Koppla säkert vill vi göra det enklare för privatpersoner att undvika olagligt och farligt elarbete hemma.

  Informationen i Kopplasäkert.se bygger på de regler som finns om vilka elinstallationer som kräver att den som utför arbetet har en auktorisation för just den typen av arbete, och att företaget är registrerat hos Elsäkerhetsverket. Reglerna finns i Elsäkerhetslagen (2016:732) 4 och 23-27 §§ och ELSÄK-FS 2017:2.

  Med kampanjen Koppla säkert hoppas vi på att, tillsammans med branschen, öka privatpersoners kunskap och därmed deras chans att göra medvetna val. Vår önskan är att så många som möjligt ska använda tjänsten och förstå sitt eget ansvar för elsäkerhet. Den effekt vi vill se är att fler personer avstår från att göra olagligt och farligt elarbete själva.

  Vi hoppas också få med oss många branschaktörer i arbetet för en högre elsäkerhet. Vi har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en informationshöjande insats tillsammans med berörda aktörer så som återförsäljare och elinstallationsföretag. Det är det som har blivit Koppla säkert. Samarbetet har skett i en extern referensgrupp, som har varit med och tagit fram de aktiviteter som ska genomföras. Samma grupp är nu med som bollplank vid genomförandet av aktiviteterna. Vi har fått mycket fin respons från branschen så vi har stora förhoppningar att många aktörer vill vara med och sprida Koppla säkert-informationen till konsumenterna.

  Mer information om Koppla säkert

 • Alla företag som gör elinstallationsarbeten på andras anläggningar (till exempel i din bostad) ska finnas registrerade hos Elsäkerhetsverket. Det är ett lagkrav. Genom vår e-tjänst Kolla elföretaget kan du hitta ett elföretag nära dig, eller söka på ett företag som du känner till, för att se om de är registrerade.

  Kolla elföretaget

 • Alla företag som utför elinstallationer i andras anläggningar ska från och med den 1 juli 2017 vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Om det företag du anlitat för elinstallationstjänster inte finns med i vårt register bör du i första hand kontakta företaget och fråga varför de inte är registrerade. Om företaget uppger att de anlitar ett annat företag för elinstallationsarbetet bör du fråga vilket företag det är och sedan kontrollera om det företaget är registrerat.

  Tänk på att aldrig anlita ett oregistrerat elinstallationsföretag! De företag som har registrerat sig har åtagit sig att följa det nya regelverk som trädde i kraft den 1 juli 2017 och står under Elsäkerhetsverkets tillsyn.

  Om företaget är ovilligt att svara på dina frågor eller inte ger något klart besked till dig om varför det inte är registrerat, bör du göra en anmälan till Elsäkerhetsverket. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss.

  Anmäl ett elinstallatörsföretag

 • Du uppdaterar enklast uppgifter i företagsregistret genom att använda e-tjänsten för företagsregistrering. Där loggar du in med ditt BankID och väljer "Ändra".

  Ändra uppgifter i registret