Frågor och svar

Vanligaste frågorna

Hur ska vi hantera elberedskapsavgiften?

Hur ska vi som elnätsföretag hantera återbetalningen av elberedskapsavgiften till våra kunder?

Svar:

Elsäkerhetsverket kan tyvärr inte besvara frågor som rör elnätsföretagens hantering av avgiften gentemot sina kunder, då sätten att debitera varierar mellan företagen. Vi har helt enkelt inte tillräcklig kunskap om detta. Vi rekommenderar istället att elnätsföretagen kontaktar Energiföretagen Sverige, som kan ge bättre råd och vägledning i dessa frågor.
Energiföretagen Sverige

Mer information

Sänkt elberedskapsavgift - Nyhet på Elsäkerhetsverkets webbplats

Överskjutande elberedskapsavgift bör snarast betalas tillbaka till kunden - Nyhet på Energiföretagens webbplats

Måste jag byta till nya uttag?

Måste jag byta mina gamla uttag till taklamporna nu när nya regler gäller sedan den 1 april 2019?

Svar:

Nej, du byter uttag i din bostad när du har behov av det, till exempel om uttaget är
slitet eller om du köper en ny lampa med det nya DCL-donet på.

Om du äger din egen bostad rekommenderar vi att du diskuterar detta med ditt
elinstallationsföretag och planerar för hur och när byte ska ske. Om du bor i
hyresrätt kan du prata med din hyresvärd om du har behov av byte.

Du kan läsa mer om detta på vår webbplats.
"Nya" stickproppar och uttag till taklampor

Förhandsbedömning

Jag planerar att ansöka om en auktorisation som elinstallatör. Kan jag skicka in
mina utbildningsintyg och intyg om praktisk erfarenhet till er och få veta om jag
uppfyller kraven, innan jag betalar ansökningsavgiften?

Svar:

Elsäkerhetsverket har tyvärr inte möjlighet att göra en förhandsbedömning. Kraven prövas när du gör en skarp ansökan och har betalat ansökningsavgiften.

Får jag göra privata elinstallationer?

Får jag, som har en auktorisation som elinstallatör, göra elinstallationer i min bostad eller hjälpa släktingar?

Svar:

Så länge det inte sker yrkesmässigt får du utföra elinstallationsarbeten som omfattas av din auktorisation.

Elinstallationsföretaget saknas i ert register

Det företag som jag anlitat finns inte med i ert register. Vad ska jag göra?

Svar:

Alla företag som utför elinstallationer i andras anläggningar ska från och med den 1 juli 2017 vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Om det företag du anlitat för elinstallationstjänster inte finns med i vårt register bör du i första hand kontakta företaget och fråga varför de inte är registrerade. Om företaget uppger att de anlitar ett annat företag för elinstallationsarbetet bör du fråga vilket företag det är och sedan kontrollera om det företaget är registrerat.

Tänk på att aldrig anlita ett oregistrerat elinstallationsföretag! De företag som har registrerat sig har åtagit sig att följa det nya regelverk som trädde i kraft den 1 juli 2017 och står under Elsäkerhetsverkets tillsyn.

Om företaget är ovilligt att svara på dina frågor eller inte ger något klart besked till dig om varför det inte är registrerat, bör du göra en anmälan till Elsäkerhetsverket. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss.

Anmäl brister hos elinstallatörsföretag

Slutar som elinstallatör för regelefterlevnad

Jag är registrerad som elinstallatör för regelefterlevnad för ett företag i Elsäkerhetsverket företagsregister. Inom kort kommer jag att sluta i företaget. Hur kan jag ta bort min anknytning till företaget i registret?

Svar:

Företaget behöver göra en ändringsregistrering till oss, i vilken de anger vem som är deras nya elinstallatör för regelefterlevnad som ska stå i registret. En ändringsregistrering görs enkelt via vår e-tjänst för företagsregistrering. Så snart den ändringen är gjord kommer ditt namn att tas bort från företagsregistret.
Ändra uppgifter i registret

Om detta inte görs av företaget är du välkommen att kontakta oss så ska vi hjälpa dig att ta bort din anknytning. Vi tar gärna emot dina uppgifter via e-post i vilket du anger ditt namn, ditt auktorisationsnummer, företagets namn och organisationsnummer liksom en förklaring av ditt ärende. E-postmeddelandet skickas till registrator@elsakerhetsverket.se

Ändra registrerade uppgifter

Mitt företag är registrerat hos Elsäkerhetsverket och jag behöver nu ändra uppgifter i registret. Hur gör jag då?

Svar:

Du uppdaterar enklast uppgifter i företagsregistret genom att använda e-tjänsten för företagsregistrering. Där loggar du in med ditt BankID och väljer "Ändra".

Ändra uppgifter i registret

Nybyggnation nära 10 kV ledning

Hur nära en 10 kilovoltsledning kan vi bygga vårt hus utan att det är farligt för oss.

Svar:

Ur elsäkerhetssynpunkt, alltså med hänsyn till risken för strömgenomgång eller ljusbåge så anses ett horisontellt avstånd av minst 5 meter mellan närmaste byggnadsdel och luftledningen vara tillräckligt för att det inte ska finnas några risker för person- eller sakskador.

Eventuella andra riskfaktorer kan inte Elsäkerhetsverket uttala sig om. Vi ber att få hänvisa till det nätbolag som är innehavare av luftledningen samt till Strålsäkerhetsmyndigheten.
Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats

Vad innebär ECY-certifikat?

Jag har ett ECY-certifikat. Innebär det att jag är auktoriserad elinstallatör?

Svar:

Nej, du är inte auktoriserad elinstallatör genom ditt ECY-certifikat.

Ett ECY-certifikat är ett certifikat som utfärdas av Elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY), som visar att du uppfyller de krav som ställs enligt kollektivavtal mellan Installatörsföretagen (IN) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF).

Det ska inte förväxlas med en auktorisation som elinstallatör, vilket man måste ansöka om hos Elsäkerhetsverket.