E-tjänst för ansökan om drifttillstånd

Här ska du som är nätkoncessionsinnehavare av ett distributionsnät ansöka om drifttillstånd innan du tar en högspänningsledning i ett direktjordat nät i bruk.

Använd vår e-tjänst

Ansök alltid

Denna ansökan gäller både luftledningar och mark- eller sjöförlagd kabel som har en spänning överstigande 1000 volt AC eller 1500 volt DC.

Ingen ansökan

Om det är frågan om en ibruktagning av en befintlig högspänningsledning där det endast utförts arbeten av underhållskaraktär och där inte risken för person- eller sakskada ökat, eller en kontaktledning för järn- eller spårvägsdrift så ska inte någon ansökan göras. 

Invänta beslut

När du gjort din ansökan så ska du invänta Elsäkerhetsverkets beslut innan ledningen får tas i bruk.

Ansökan kan inte prövas om inte samtliga tvingande uppgifter är korrekt ifyllda. Handläggningstiden är cirka tio arbetsdagar efter att en korrekt ifylld ansökan lämnats in.

Sidansvarig: Gunnel Nilsson