Nybyggnation nära 10 kV ledning

Fråge-id: 1978

Hur nära en 10 kilovoltsledning kan vi bygga vårt hus utan att det är farligt för oss.

Svar

Ur elsäkerhetssynpunkt, alltså med hänsyn till risken för strömgenomgång eller ljusbåge så anses ett horisontellt avstånd av minst 5 meter mellan närmaste byggnadsdel och luftledningen vara tillräckligt för att det inte ska finnas några risker för person- eller sakskador.

Eventuella andra riskfaktorer kan inte Elsäkerhetsverket uttala sig om. Vi ber att få hänvisa till det nätbolag som är innehavare av luftledningen samt till Strålsäkerhetsmyndigheten.
Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats

Sidansvarig: Cia Edlund