Behöver jordfelsbrytare installeras

ELANLÄGGNINGAR

När behöver man komplettera med jordfelsbrytare? Vi utför projektering av ombyggnad i sjukhusmiljö (vårdavdelning) . Anläggningen är byggd på 1990-talet. Bland annat ska mellanväggarna i  tre befintliga förråd rivas för att bli ett nytt pentry.

Nya matningar krävs till kyl, kaffemaskin och trinett. Övrig installation inklusive matande central är befintlig.

  • Ska nya grupper för uttag förses med jordfelsbrytare
  • Krävs jordfelsbrytare så fort man kompletterar med nytt uttag även om det är en befintlig matning
  • Krävs jordfelsbrytare när ny matning dras ut till uttag i befintlig anläggning

ELSÄK-FS 2008:1 ska följas vid nyinstallationer, utvidgningar och ombyggnationer av elanläggningen.  

Är gruppcentralen av dvärgbrytarmodell och det finns plats för enstaka kompletterande grupper utan att kapslingen byts så räknas det dock normalt inte som en utvidgning eller ombyggnation. I sådana fall skall elanläggningen följa de föreskrifter som gällde då den ursprungliga elanläggningen utfördes.

Var jordfelsbrytare krävs framgår av 4 kapitlet 4 § samt övergångsbestämmelserna i ELSÄK-FS 2008:1.

Elsäkerhetsverket rekommenderar alltid att hela anläggningen skyddas av jordfelsbrytare med 30 milliampere utlösningsström.

Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:1