Besökare som vill ladda elbil

ELANLÄGGNINGAR

Om en kund eller besökare som kommer till vår anläggning vill ladda sin elbil vad gäller då? Får vi hänvisa dem till ett vanligt uttag vi har utomhus?

Som innehavare av den fasta elanläggningen är ni ansvarig för att den är trygg, säker samt rätt dimensionerad för sin användning.

Laddning av ett elfordon innebär ofta att man har ett större energiuttag under en längre tid än vad som man normalt har haft ur sitt elnät. Det är därför viktigt att man säkerställer att hela elinstallationen som kommer att ingå i laddningen klarar av dessa belastningar. Låt därför en elinstallatör kontrollera att anläggningen är rätt dimensionerad och att ingående delar inte är slitna eller trasiga.

När ni i nästa skede börjat ladda elfordon är det viktigt att ni kontinuerligt kontrollerar er elanläggning och då speciellt kontakter och anslutningskomponenter. Slitna och trasiga komponenter kan orsaka varmgång och i värsta fall brand.

Här kan du läsa mer om laddstationer

Senast granskad: 2019-10-18