Eluttag på fasad

ELANLÄGGNINGAR

Är det krav på jordfelsbrytare om jag byter ett befintligt defekt eluttag på en ytterfasad till ett hus? Om jag byter både eluttag och ett par meter kabel till dess dosa på insidan av fasaden, vad gäller då?

Utbyte av ett befintligt uttag och enstaka meter kabel räknas inte som en ombyggnad i föreskrifternas mening. I och med det så finns inget krav på installation av jordfelsbrytare.

Det är dock något som vi varmt rekommenderar att du installerar.

Notera att utbyte av kabel är ett elinstallationsarbete som endast får utföras av ett registrerat elinstallationsföretag.