Kan man klippa bort stickproppen på en tvättmaskin och göra en fast installation?

ELANLÄGGNINGAR

Vi har köpt en ny tvättmaskin med stickpropp. Den ska installeras av butiken i befintligt fast inkoppling, då vårt hus är gammalt och saknar eluttag för tvättmaskin där den ska stå. Jag har läst att om man klipper bort stickproppen och gör en fast installation så kan det innebära att CE-märkningen inte gäller eftersom maskinen är ändrad. Vad ska jag göra?

Förr var det vanligt med fast anslutna tvättmaskiner, som var anslutna direkt till elanläggningen istället för med stickpropp. Numera är de flesta elprodukter som till exempel tvättmaskiner, torkskåp och torktumlare försedda med stickproppsanslutning. Det kan ställa till det för den som bor i ett gammalt hus och saknar eluttag där tvättmaskinen ska stå.

Följ tillverkarens anvisningar

Om tillverkaren av tvättmaskinen medger att sladden kapas och ansluts fast in i elanläggningen kan man göra det. Vissa tvättmaskinstillverkare tillåter att stickproppen klipps bort. Det ska i så fall stå uttryckt i tvättmaskinens dokumentation. Om tillverkaren inte tillåter det så behöver du istället få ett jordat uttag som skyddas av jordfelsbrytare installerat där du vill ha tvättmaskinen.

Se upp med CE-märkningen

Tänk på att om du klipper bort stickproppen på en produkt som tillverkaren inte medger är lämplig för den typen av användning eller installation, kan du ha brutit CE-märkningen i och med att du ändrade produkten. Var uppmärksam på detta och läs tillverkarens anvisningar noggrant.  

Tänk på att både installation av nya vägguttag och fast installation av tvättmaskin, direkt till elanläggningen är elinstallationsarbeten som du som privatperson inte får göra själv. Det får bara utföras av ett elinstallationsföretag. 

Kolla elföretaget - Här kan du hitta eller kolla upp elinstallationsföretag

Mer information om installation av el i bad- och duschrum