Jordat och ojordat i bostad

ELANLÄGGNINGAR

Vad gäller för jordade (skyddsjordade) och ojordade (icke skyddsjordade) uttag i bostäder.

I hus byggda 1994 eller senare ska som huvudregel alla vägguttag vara jordade. Före 1994 fanns undantag från kravet om jordning i bland annat bostadsrum och därmed jämförliga torra rum med isolerande golv.

Det är normalt inte tillåtet att blanda jordade och ojordade uttag i rum.

För kök installerade före 1994 saknas dock ibland jordade uttag vid matplatsdelen, medan köksdelen är jordad. Detta förutsätter att risken för samtidig beröring av utsatt del och jordat föremål är obetydlig genom utrymmets och elinstallationens utformning.

Om det i ett sådant kök skett förändringar i utformning sedan elinstallationen utfördes, eller om det förekommer både jordade och ojordade uttag i ett bostadsrum, bör du omgående ta kontakt med ett registrerat elinstallationsföretag för åtgärd. 

Installation av vägguttag är ett elinstallationsarbete som endast får utföras av ett registrerat elinstallationsföretag.

Senast granskad: 2024-04-23