Jordfelsbrytare i ojordat uttag

ELANLÄGGNINGAR

Jag undrar om en jordfelsbrytare skyddar och gör nytta i ett eluttag som inte är jordat.

I en vanlig bostad från 70-talet finns det i regel bara något enstaka jordat eluttag, är man då skyddad av en jordfelsbrytaren även i de ojordade uttagen.

En jordfelsbrytare skyddar även ojordade uttag. Skillnaden är att rum där det normalt fortfarande kan förekomma ojordade uttag är så kallade ”torra” rum med ett tämligen isolerande golv.

Detta innebär, rent teoretiskt, att den ström som skulle gå genom kroppen vid ett jordfel eventuellt kan bli så liten att jordfelsbrytaren inte löser ut.

Vi rekommenderar alltid att byta ut uttagen mot jordade. Tänk på att detta är ett elinstallationsarbete som endast får utföras av ett registrerat elinstallationsföretag.

Senast granskad: 2019-10-14