Jordfelsbrytare i skolor

ELANLÄGGNINGAR

Vad gäller i gamla och nya skolor beträffande jordfelsbrytare.

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om utförande av elinstallationer är inte retroaktiva. Detta innebär att befintliga elinstallationer ska uppfylla de krav som gällde då installationen ursprungligen utfördes.

För elinstallationer i allmänhet, inklusive skolor, så infördes krav på jordfelsbrytare för uttag upp till 16 ampere utomhus den 1 maj 1996 samt för gruppledningar och uttag upp till 16 ampere inomhus den 1 januari 2000. För skolor byggda före dessa datum finns alltså inget krav på jordfelsbrytare.