Måste golvvärme i badrummet skyddas av jordfelsbrytare?

ELANLÄGGNINGAR

Jag har fått mitt badrum renoverat och bland annat installerat elektrisk golvvärme. Vid besiktning anmärktes det på att det inte fanns någon jordfelsbrytare inkopplad. Är elinstallationsföretaget skyldigt att koppla in jordfelsbrytare när de installerar elektrisk golvvärme för 230 V?

Ja, elinstallationsföretaget är i praktiken skyldigt att koppla in jordfelsbrytare. De ska utföra elinstallationer enligt gällande föreskrifter samt kontrollera att installationerna uppfyller föreskrifternas krav innan de tas i bruk. Föreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1 ställer krav på att säkerhetsnivån i installationen minst ska hålla samma nivå som anges i standarden SS 436 40 00 utgåva 3. I den standarden finns ett krav på att golvvärme ska vara skyddad av jordfelsbrytare.

Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:1

Tecknad symbol på verktygslåda för elektriker.

Nya regler om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda

Den 1 december 2022 ersattes de nuvarande reglerna i ELSÄK FS-2008:1 av Elsäkerhetsverkets nya föreskrifter och allmänna råd om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda (2022:1).

Senast granskad: 2020-09-30