När måste man ha jordfelsbrytare?

ELANLÄGGNINGAR

4 kapitlet 4 § ELSÄK-FS 2008:1 ställer krav på att uttag skyddas av jordfelsbrytare inomhus i bostäder, daghem, förskolor, grundskolor och fritidshem.
Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:1

Utöver detta så finns en allmän fordring i SS 436 40 00 utgåva 3, på att uttag upp till 32 ampere som används av lekmän ska skyddas av jordfelsbrytare. Detta innebär att säkerhetsnivån minst ska motsvara fordringen i standarden. Elinstallatören har alltså bevisbördan att visa att säkerhetsnivån är lika hög som standarden om han eller hon väljer att inte skydda uttagen med jordfelsbrytare.