Olåsta motorvärmaruttag

ELANLÄGGNINGAR

Vi har en bostadsrätt med motorvärmarstolpar/uttag på parkeringen. Får man lämna dessa olåsta och/eller med sladdarna inkopplade och hängandes lösa när fordonet inte är inkopplat?

Det är anläggningsinnehavaren som är ansvarig gentemot ellagen. Han eller hon är skyldig att se till att anläggningen kontrolleras så att den är säker.

Detta innebär i praktiken att den som är anläggningsinnehavare av en parkering med motorvärmaruttag behöver ställa upp regler för om och hur man ska tillåta till exempel att ha motorvärmarsladdar anslutna till stolparna utan att vara anslutna i någon bil.

Det finns inget förbud i ellagstiftningen mot att ha det på det sättet, men anläggningsinnehavaren blir ansvarig om det sker en olycka.

Senast granskad: 2019-10-15