Hur ska skyltar med varning för elstängsel utformas?

ELEKTRISKA PRODUKTER

Om ett elstängsel för djur löper längs en allmän väg eller gångväg ska det vara försett med varningsskyltar. Varningsskyltarna ska sitta på jämnt avstånd från varandra, på de delar av stängslet som löper där allmänheten vistas. Skyltarna ska vara säkert fastsatta på stängselstolpar eller stängseltrådar.

  • Varningsskyltarna skall vara minst 100 millimeter × 200 millimeter.
  • Bakgrundsfärgen skall vara gul på skyltens båda sidor.
  • Trycket på skylten skall vara
    svart och antingen visa symbolen i figur BB1 som finns i standarden SS-EN 60335-02-76 eller texten: "Varning – elstängsel".
  • Trycket ska vara varaktigt, finnas på båda sidor av skylten och ha en höjd av minst 25 millimeter.

För mer information hänvisar vi till standarden SS-EN 60335-02-76. Standarder kan du bland annat köpa hos SEK Svensk elstandard.

SEK Svensk elstandards webbplats