Får jag arbeta med elinstallationsarbete i Sverige utan auktorisation?

AUKTORISATION

Jag planerar att flytta till Sverige och söka jobb i ett elinstallationsföretag. Måste jag först ha en auktorisation som elinstallatör?

Det finns inget krav på att alla som arbetar med elinstallationsarbete yrkesmässigt måste ha en auktorisation som elinstallatör. Däremot finns det ett krav på att alla som utför elinstallationsarbete yrkesmässigt måste ingå i ett företags egenkontrollprogram.

Det är egenkontrollprogrammet som styr vilka typer av arbeten som man får utföra för företagets räkning. Detta oavsett om man har en auktorisation som elinstallatör eller inte. Det är alltid företaget som bestämmer vilka kvalifikationer en person behöver för att få arbeta i verksamheten.

Senast granskad: 2024-03-26