Installation av solceller i hus utan el

ELANLÄGGNINGAR

Vilka regler gäller för icke nätanslutna solcellsanläggningar 230 V, så kallade Off-gridlösningar? Får jag som köpare installera dessa själv i mitt hus om detta hus inte är anslutet till något elnät? Huset är således normalt sett utan el.

Reglerna om att endast registrerade elinstallationsföretag får utföra elinstallationsarbete gäller för utförande av alla typer av starkströmsanläggningar, oavsett om anläggningen ansluts till det allmänna elnätet eller tas i bruk som en fristående elanläggning. 27 § elsäkerhetslagen (2016:732).

Elsäkerhetslag (2016:732) på riksdagens webbplats

Senast granskad: 2019-10-11