Var hittar jag en blankett för att skriva ut ett intyg om utfört elarbete?

ELANLÄGGNINGAR

Elsäkerhetsverket tillhandahåller inga sådana blanketter. Vi ber att få hänvisa till relevant branschorganisation eller liknande.