Komplettering med jordfelsbrytare

ELANLÄGGNINGAR

Vi har i vår bostadsrättsförening diskuterat om installation av jordfelsbrytare före gruppcentral i äldre elanläggning med ojordade uttag förutom i köksdelen. Det gäller både allmänna utrymmen och bostäder.

Är det skillnad på kraven för allmänna utrymmen och bostäder?

Är det lämpligt, eller tillåtet, att installera jordfelsbrytare utan att dra fram extra jordledare till samtliga uttag och byta dessa?

Befintliga elinstallationer ska uppfylla kraven som gällde då installationen utfördes. Vid nyutförande av elinstallationer så är det skillnad mellan bostäder och allmänna utrymmen.

Kravet på jordfelsbrytare i bostäder finns reglerat i föreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1. Allmänna utrymmen regleras i svensk standard, även här ska i de flesta fall jordfelsbrytare installeras.

Det är alltid tillåtet och rekommenderas av Elsäkerhetsverket att komplettera med jordfelsbrytare även när det gäller ojordade uttag.

Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:1