LED-lampan lyser fastän den är släckt

ELANLÄGGNINGAR

Jag har en LED-lampa som avger ett sken även när den är släckt. Lite som fluorescerande material. Ska det vara så?

LED-lampor är mycket lättdrivna och kräver extremt lite ström för att börja lysa. Ledningar som ligger intill varandra i väggen kan ge så kallade kondensatoreffekter, vilket kan orsaka en minimal ström, även när brytaren är frånkopplad. Detta är helt ofarligt eftersom den strömmen aldrig kan nå farliga värden.

Fenomenet behöver inte alls betyda att det är något fel i installationen. Det man kan göra är att prova med andra fabrikat på ledbelysningen.

Senast granskad: 2019-10-11