Måste jag som privatperson göra en riskbedömning av mitt hus? (2022:3)

NYA STARKSTRÖMSFÖRESKRIFTER

Ja, även privatpersoner behöver kontrollera sina starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar som ansluts till boendets elsystem. Att utföra en riskbedömning innebär oftast att man lär sig mer om den egna anläggningen och därmed kan utföra kontrollerna på ett bra sätt som i sin tur kan förhindra person- och sakskador.

Senast granskad: 2024-04-23