Finns det krav på att solcellspaneler i en solcellsanläggning ska vara CE-märkta?

ELEKTRISKA PRODUKTER

Vanligtvis är svaret nej men om panelerna eller produkten som helhet är tillverkade för en spänning över 50 volt (växelström) eller 75 volt (likström) eller innehåller komponenter som kan störa, till exempel så kallade smarta paneler, är svaret ja.

De paneler som är tillverkade för en spänning över spänningsgränserna 50 volt respektive 75 volt faller in under det så kallade Lågspänningsdirektivet (LVD) och ska därför vara CE-märkta.

Om panelen innehåller elektroniska komponenter som kan avge störningar, som till exempel smarta paneler, ska de vara CE-märkta enligt EMC-direktivet.

Det kan också vara så att andra produktregler som inte rör elsäkerhet eller störningar ska tillämpas på produkten, läs mer om detta på Marknadskontrollrådets webbplats. 

Produktlagstiftning på Marknadskontrollrådets webbplats

Senast granskad: 2024-06-24