Finns det regler för vilken höjd ett vägguttag utomhus på en fasad ska sitta?

ELANLÄGGNINGAR

Finns det regler för vilken höjd ett vägguttag utomhus på en fasad ska sitta? Blir det någon skillnad om uttaget sitter på en altan?

Ja, det finns regler om detta. Enligt krav i nu gällande föreskrift ELSÄK-FS 2008:1, 4 kap. 3 § ska nätanslutna uttag i lågspänningsanläggningar antingen vara försedda med petskydd eller utföras eller placeras så, att risken för barnolycksfall begränsas.

När det gäller frågan om montagehöjd av uttag så är detta inte detaljreglerat i nämnda utförandeföreskrift men standardiseringens  uppfattning om  hur man ska tillämpa föreskriften (se SS 436 40 00 utgåva 3 bilaga 41A.2.6) är att risken för barnolycksfall begränsas genom att uttagen placeras minst 1,7 m över golv eller mark. Höjdkravet utgår dock om uttaget är petsäkert. Att uttaget endast är försett med självstängande lock innebär INTE att det är petsäkert.

Nej, det är ingen skillnad om uttaget placeras på en altan.

Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:1

Tecknad symbol på verktygslåda för elektriker.

Nya regler om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda

Den 1 december 2022 ersattes de nuvarande reglerna i ELSÄK FS-2008:1 av Elsäkerhetsverkets nya föreskrifter och allmänna råd om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda (2022:1).

Senast granskad: 2022-05-27