En person i arbetsbyxor ligger på marken och blir omhändertagen av vårdare.

Anmäl en elolycka eller tillbud

Har du varit med om en elolycka eller tillbud? Anmäl det till Elsäkerhetsverket. Genom att följa upp elolyckor får vi kunskaper om vilka risker som finns med el och hur olyckor och tillbud kan förebyggas.

Med elolycka menar vi en händelse som leder till att en person får elektrisk ström i sig eller skadas av ljusbåge. Med tillbud menar vi en händelse där elektrisk ström kunde ha lett till en elolycka.

Gör en anmälan

Anmäl elolycka eller tillbud (e-tjänst)

Vem ska anmäla?

Privatpersoner och arbetsgivare är inte skyldiga att anmäla en olycka eller tillbud till Elsäkerhetsverket. Genom att göra en anmälan bidrar du emellertid till att förebygga att liknande olyckor sker i framtiden. 

Nätägare och innehavare av anläggningar för järnvägs-, spårvägs-, tunnelbane- eller trådbussdrift är däremot skyldiga att enligt 5 § i Elsäkerhetsförordningen (2017:218) anmäla olyckor till oss.
Elsäkerhetsförordningen (2017:218)

Sidansvarig: Per Höjevik