Skicka in en begäran om registerutdrag

Använd formuläret nedan för att begära ut dina personuppgifter. Det kan ta upp till 30 arbetsdagar att få svar från oss.

Vill du hämta ut ett auktorisationsbevis som elinstallatör? Då ska du istället använda vår e-tjänst för auktorisationsbevis. Vill du begära ut information om de personuppgifter som Elsäkerhetsverket behandlar om dig fortsätter du till formuläret nedan.

Begäran om registerutdrag

Uppgifter om dig (steg 1 av 3)

Frågor till dig som begär ut registerutdrag

Dina kontaktuppgifter (steg 2 av 3)

Skicka din begäran (steg 3 av 3)

När du lämnar in en begäran om registerutdrag behöver du lämna ett antal personuppgifter till oss. Elsäkerhetsverket behöver dessa personuppgifter för att kunna hantera din begäran om registerutdrag. Den lagliga grunden för behandlingen är artikel 6. 1.c i dataskyddsförordningen, vilket innebär att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Elsäkerhetsverket.

Om dataskyddsförordningen på Datainspektionens webbplats

Vad gör vi med dina personuppgifter?
Elsäkerhetsverket använder dina personuppgifter enbart för att svara på din fråga. Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet. Det innebär att handlingar som skickas till oss blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Så behandlar vi dina personuppgifter
Dina rättigheter

Lämna inte känsliga personuppgifter
Tänk på att aldrig lämna känsliga personuppgifter om dig själv eller någon annan i det fritextfält som finns i formuläret. Känsliga personuppgifter är sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa.

Senast granskad: 2024-02-28