Ett paragraftecken står på ett trägolv och lutar mot en blå vägg.

Översyn av föreskrift 2011:2 om elstängselapparater

Revidering av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2011:2) om elstängselapparater och till dessa anslutna elstängsel, med anledning av publicering av en ny utgåva av standard.

Den 10 april 2019 fastställdes en ny utgåva av standarden för elstängselapparater.

  • SS-EN IEC 60335-2-76, utg 3:2019 Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-76: Särskilda fordringar på elstängselapparater

I Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2011:2) om elstängselapparater och till dessa anslutna elstängsel görs en hänvisning till SS-EN 60 335-2-76 utgåva, 2005 (samt 60335-1 utgåva 5). Elsäkerhetsverket har därför startat upp ett arbete med att ändra föreskrifterna så att de också hänvisar till den nya utgåvan av standarden.

Under förutsättning att det inte finns hinder mot att införa den nya utgåvan i föreskrifterna, planerar vi för att införa den nya utgåvan av standarden så snart som möjligt. Vi kommer inte att föreslå några andra ändringar av ELSÄK-FS 2011:2 i detta läge. Ändringen kommer att införas genom en s.k. ändringsföreskrift tillhörande ELSÄK-FS 2011:2 och remitteras innan beslut. Information om när förslaget skickas på remiss kommer att publiceras på denna sida. I samband med remissen kommer vi även att ge berörda möjlighet att yttra sig om övriga behov av ändringar i ELSÄK-FS 2011:2, som vi kan ta med oss i vår fortsatta planering av kommande regelarbeten.

Senast granskad: 2021-03-25