Upplyst motorväg med vägbelysning.

Förslag till ändring av föreskrifter med anledning av införandet av begreppet ”elväg”

Elsäkerhetsverket föreslår ändring av föreskrifter med anledning av införandet av begreppet ”elväg”. Syftet är framför allt att anpassa Elsäkerhetsverkets författningssamling till de ändringar som gjorts i elsäkerhetsförordningen (2017:218) genom införandet av begreppet elvägar. Genom dessa ändringar anpassas också myndighets föreskrifter till den teknikutveckling som skett på området.

Konsekvensutredning (pdf, 0,4 MB) (Dnr 19EV2453) - Elsäkerhetsverkets förslag till ändring av föreskrifter med anledning av införandet av begreppet elväg. 

Missiv remiss (pdf, 0,2 MB) - Inbjudan att lämna synpunkter på Elsäkerhetsverkets förslag till ändring av föreskrifter med anledning av införande av begreppet elväg.

Remissversioner av berörda föreskrifter

Senast granskad: 2021-02-05