Regler sorterade efter område

Här kan du hitta de lagar, förordningar och ELSÄK-FS som gäller för ett visst regelområde. De områden som finns är anläggningar, elinstallationsarbete, auktorisation, elektromagnetisk kompatibilitet och produkter.

Anläggningar

I detta område finns regler som gäller dig som anläggnings- och anordningsinnehavare. Det finns bland annat krav på fortlöpande kontroll av anläggningar och andra grundläggande skyldigheter för dig som anläggningsinnehavare. Det finns också krav på anmälan och drifttillstånd när det gäller vissa anläggningar. I Elsäkerhetsverkets föreskrifter finns ytterligare krav på bland annat hur anläggningar ska vara utförda, kontrolleras och skötas.

Regler om anläggningar

Elinstallationsarbete

Från och med den 1 juli 2017 omfattas alla organisationer som utför elinstallationsarbete yrkesmässigt av nya regler i elsäkerhetslagen. De nya reglerna innebär att de som är elinstallationsföretag har ett särskilt ansvar för utförandet av elinstallationsarbete samt ska ha ett egenkontrollprogram och minst en elinstallatör för regelefterlevnad med rätt auktorisation som ska vara elinstallationsföretagets stöd. Här finns de regler som gäller elinstallationsföretag men också mer allmänna bestämmelser som gäller alla som utför elinstallationsarbete.

LÄS MER: Regler om elinstallationsarbete

Auktorisation

I detta område finns regler för hur en person ansöker om auktorisation som elinstallatör samt vilka krav på utbildning och praktik som gäller för respektive auktorisation. Kraven för att får utföra elinstallationsarbete yrkesmässigt samt vilken auktorisation en elinstallatör måste ha för att kunna vara ett elinstallationsföretags Elinstallatör för regelefterlevnad framgår av bestämmelserna i regelområde Elinstallationsarbete.

LÄS MER: Regler om auktorisation

Produkter

I detta område finns regler som gäller för dig som tillverkar, importerar eller säljer produkter som utgör elektrisk materiel, apparater samt leksaker. Det finns krav på hur dessa produkter ska vara utförda och märkta samt dokumentationskrav m.m. Här finns de regler som införlivar sådana produktdirektiv som beslutats inom EU (LVD, RED, ATEX, EMC, Leksaker, GPSD) men också nationella regler som endast gäller i Sverige.

LÄS MER: Regler om produkter

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

I detta område finns de samlade kraven som gäller på elektromagnetisk kompatibilitet när det gäller utrustning, oavsett om det gäller apparater eller fasta installationer. Kraven gäller de som tillhandahåller utrustning men det finns också regler som gäller den som använder utrustning.

LÄS MER: Regler om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Senast granskad: 2022-04-28