Regler om auktorisation

Lagar och förordningar

Dessa länkar går till Riksdagens webbplats och öppnas i ett nytt fönster.

SFS 2016:732

Elsäkerhetslag

SFS 2017:218

Elsäkerhetsförordning

Föreskrifter

ELSÄK-FS 2017:4

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om auktorisation som elinstallatör

Sidansvarig: Karin Sjöberg