ELSÄK-FS 2003:2

Status: Upphävda Fulltext

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) samt allmänna råd om dessa föreskrifters tillämpning.

Ladda ner föreskrifterna

Om föreskrifterna

  • Författningsnummer: ELSÄK-FS 2003:2
  • Lagstiftningsområde: EMC
  • Typ av föreskrifter: Grundföreskrifter
  • Status: Upphävda
  • Språk: Svenska
  • Började gälla från och med: 2003-04-01
  • Upphävda från och med: 2007-07-20
  • Upphävda genom:
Senast granskad: 2022-11-14