ELSÄK-FS 2006:1

Status: Upphävda Fulltext

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet.

Ladda ner föreskrifterna

Om föreskrifterna

  • Författningsnummer: ELSÄK-FS 2006:1
  • Lagstiftningsområde: Elanläggningar
  • Typ av föreskrifter: Grundföreskrifter
  • Status: Upphävda
  • Språk: Svenska
  • Började gälla från och med: 2006-07-01
  • Upphävda från och med: 2021-11-01
  • Upphävda genom:
  • Engelsk version:
Senast granskad: 2022-11-14