ELSÄK-FS 2006:2

Status: Upphävda

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter om hur elektriska starkströmsanläggningar skall vara utförda (ELSÄK-FS 2004:1) samt allmänna råd med kommentarer till ändringarna.

Ändringsföreskrifter

De här föreskrifterna innehåller bara de ändringar som beslutats om i ELSÄK-FS 2004:1.

Ladda ner föreskrifterna

Om föreskrifterna

  • Författningsnummer: ELSÄK-FS 2006:2
  • Lagstiftningsområde: Elanläggningar
  • Typ av föreskrifter: Ändringsföreskrifter
  • Status: Upphävda
  • Språk: Svenska
  • Började gälla från och med: 2004-07-01
  • Upphävda från och med: 2008-10-01
  • Upphävda genom:
  • Ändrar:
Senast granskad: 2022-11-14